NK 152 – STONGFJORDEN

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 23. mai 2024 20:22
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #193-63

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STONGFJORDEN (Ref#: 11933 , Kilde: KulturNav)

STONGFJORDEN - se FOLLEVAAG

---------

FOLLEVAAG (Ref#: 2932 , Kilde: KulturNav)

FOLLEVAAG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Askevold prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 30.9. og 2.12.1876 med virksomhet fra 1.1.1877. Sirk. 23, 6.12.1876.

Navnet ble fra 1.1.1887 endret til YNDESTAD. Sirk. 27, 7.12.1886.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Poståpneriet ble lagt ned fra 1.6.1969, og i stedet ble det opprettet en landpostrute med utgang fra stedets sentrum til Fauskevik. Sirk. 14, 26.4.1969.
Ny postadresse: 6970 STONGFJORDEN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

FOLLEVAAG ble antakelig ikke tildelt stempel. YNDESTAD fikk datostempel av 2-rings vanlig type i 1888.

(6972)
Poståpnere:
Føderådsmann Gunder Follevaag 1.7.1877.
Gårdbr. Endre Lassesen Yndestad 1.1.1887 (f. 1856).
Ds.eksp. Kirsten E. Yndestad 15.11.1927 (f. 1897).

Årlig poståpnerlønn var:

1877 1895 1907 1912 1917
Kr 48 80 350 250 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.


YNDESTAD FILIALPOSTÅPNERI II ble ifølge en eldre poståpnerprotokoll opprettet 7.9.1907 og lå på dampskipsbrygga Gjerde (fra den tid dampskipsekspedisjonen legges dit og uten utgifter for Postverket).

Omgjort til poståpneri under navnet STANGFJORDEN fra 1.4.1912. Filialpoståpneriet hadde ikke eget stempel.


STANGFJORDEN poståpneri på ds.anl.stedet Gjerde i Askvold herred, Nordre Bergenshus amt under Florø postkontor ble opprettet 1.4.1912. Sirk. 15, 25.3.1912.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STONGFJORDEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1928.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsagrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet
benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6970 STONGFJORDEN er lagt ned fra 30.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 11.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk STONGFJORDEN nytt postnr 6984.

Datostempel av sveitsertypen m. lukket stjerne ble tilsendt v.oppr.

(6970 / 6984)
Poståpnere/styrere:
Lasse E. Yndestad 1.4.1912 (f. 1889).
Kari Yndestad (gift Yndestad Kirketeig 1959) midlt. 1.11.1958, kst. 1.2.1959, fast 1.7.1960 (f. 1937).

Årlig poståpnerlønn var:

1912 1917
Kr 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------