NK 152 – NAUSTDAL I SUNNFJORD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-38

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NAUSTDAL I SUNNFJORD (Ref#: 8276 , Kilde: KulturNav)

NAUSTDAL I SUNNFJORD - se NØSTDAL

---------

NØSTDAL (Ref#: 9239 , Kilde: KulturNav)

NØSTDAL poståpneri, på gården Nøstdal, i Førde prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 25.7.1860, med virksomhet fra 1.1.1861. Sirk. 13 del II, 15.12.1860.

Navnet ble ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883 endret til NØSTDAL I SØNDFJORD fra 15.11.1883. Sirk. 22, 13.10.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 skrevet NAUSTDAL I SØNDFJORD.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1918 lagt under Førde postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NAUSTDAL I SUNNFJORD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.12.1975 endret til bare NAUSTDAL. Sirk. 48,15.12.1975.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret NAUSTDAL nytt postnr 6817. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 6817 NAUSTDAL tildelt postnr 6806.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" ikke tilsendt før i 1876, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6943 / 6817)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Friis. 1.1.1861.
Ds.eksp. Henrik Gundersen 1.4.1884 (f.1851).
Gunhild Friis Gundersen (Henriksen) 15.5.1921 (f.1887).
Asbjørn Friis Gundersen 1.5.1947 (f.1920, død 19.9.1977).
Vikarer fra 19.9.1977.
Posteksp.D Aasa Jofrid Gundersen kst. 1.6.1978 (f.1925).
Postkass. Gunnar Rønneberg 1.9.1990 (f.1958).
Poststyrer Arvid Bøyum 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1861 1872 1877 1886 1889 1893 1905 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 160 200 240 380 500 550 600 700 750 800

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------