NK 152 – MONSØY

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1983

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1983
Frimerkeauksjon #183-169

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MONSØY (Ref#: 7978 , Kilde: KulturNav)

MONSØY - se MONSØEN

---------

MONSØEN (Ref#: 7977 , Kilde: KulturNav)

MONSØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hitteren herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1903. Sirk. 27, 29.6.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MONSØYA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Antakelig umiddelbart endret til MONSØY.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7232 MONSØY postkontor C ble lagt ned fra 16.11.1983. Ny postadresse: 7230 KVENVÆR. Sirk. 37, 7.11.1983.

(7232)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Rasmus Jenssen 1.7.1903 (f.1872).
Ingerid Jensen (Hegerberg) 1.1.1938 (f.1909).
Isak Harald Hegerberg 1.7.1979 (f.1924).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------