NK 152 – KLEPPE

Vinnende bud: kr 15

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-160

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KLEPPE (Ref#: 5968 , Kilde: KulturNav)

KLEPPE - se KLEP poståpneri

---------

KLEP (Ref#: 5961 , Kilde: KulturNav)

KLEP
Poståpneri - Klepp (Rogaland)
Opprettet : 1860-07-25
Nedlagt : 00-00-00
KLEP poståpneri, på Anda, i Klepp prestegjeld, Jæderen og Dalerne fogderi, under Stavanger postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 25.7.1860 med virksomhet fra 1.10.1860. Sirk. 13 del III, 15.12.1860.
Ved åpningen av Jæderbanen 27.2.1878 ble det anmodet om at poståpneriet ble flyttet til jernbanestasjonen. Poståpneriet ble i 1879 flyttet til Kleppe, lenger bort fra jernbanestasjonen
Navnet ble fra 1.1.1898 endret til KLEPPE. Sirk. 52, 23.12.1897.
Samtidig ble et nytt Klep Station poståpneri opprettet.
Fra 1.1.1973 ble poststedet lagt under Sandnes postdistrikt. Sirk. 38, 30.10.1972.
Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.
Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 4060 KLEPPE nytt postnr 4352. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 4352 KLEPPE tildelt postnr 4358.
Ifølge "Håndbok over Norske Filatelistika" fikk poststedet først fra 1875 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4060 / 4352)
Poståpnere/postmester:
Tønnes Olsen Anda 1.10.1860.
Gårdbr. Samuel Gabrielsen Kleppe 1.10.1879.
Landh. Adolf Mandius Hatteland 1.4.1887 (f. 1857).
Tlf.styrer Rakel Kleppe, kst. 2.4.1928 (f. 1889).
Liv Kleppe midlt. 1.8.1954, kst. 1.11.1954 (f. 1921).
Førstepostkass. Aud-Karin Berge Merkesnes 1.5.1988 (f. 1954).
Postmester Eli M. Melhus Vikse 1.8.1998.
Poststyrer Liv Bodenmueller 1.9.1999.

De første årlige poståpnerlønninger:
1810 1869 1882 1884 1895 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 16 30
Kr 144 160 200 400 500 550 600 750
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------