NK 152 – HØLE I HØGSFJORD

Vinnende bud: kr 37

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-168

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØLE I HØGSFJORD (Ref#: 5093 , Kilde: KulturNav)

HØLE I HØGSFJORD - se HØGSFJORD

---------

HØGSFJORD (Ref#: 5063 , Kilde: KulturNav)

HØGSFJORD poståpneri, i Høgsfjord prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 14.2.1865 med virksomhet fra 1.4.1865 og med bipostrute til/fra Sandnes poståpneri. Sirk. 2, 25.2.1865.

Navnet ble fra 1.4.1899 endret til HØLE I RYFYLKE. Sirk. 18, 24.3.1899.

Fra 1.10.1927 endret til HØLE I HØGSFJORD. Sirk. 38, 17.9.1927.

Poståpneriet ble fra 1.4.1966 lagt under Sandnes postktr. Sirk. 5, 12.2.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1976 endret til bare HØLE. Sirk. 37, 6.10.1975.

Postkontoret 4328 HØLE ble lagt ned fra 1.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 11.9.1997.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(4328)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Fabritius 1.4.1865.
Gårdbr. Thormod Haavasen Gjestland 1.7.1869.
Lensm. Tor Torsen Tesdal 1.10.1888 (f.1843).
Olga Tesdal 1.1.1919 (f.1893).
Thore Løvvig 1.5.1920 (f.1867).
Tlf.best. Anna Løvvig 15.2.1937 (f.1902).
Brh.styrer Ludvik Bergsåker Aspøy 1.1.1969 (f.1914).
Jenny Tjessem 1.6.1984 (f.1928).
Postkass. Jan Arild Dovland 1.2.1987 (f.1961).
Postst. Svein Handeland 1.11.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1865 1872 1888 1893 1905 1912 1914 1917
Spd. 12 16
Kr 80 150 200 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------