NK 150 – TJØRVÅG

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-125

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TJØRVÅG (Ref#: 12988 , Kilde: KulturNav)

TJØRVÅG - se TJÆRVAAG

---------

TJÆRVAAG (Ref#: 12975 , Kilde: KulturNav)

TJÆRVAAG poståpneri, i Herø herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble underholdt fra 1.7.1897 for den post som kunne befordres til/fra stedet i postruten Leinøen -- Gurskø og til og fra dampskipene ved deres anløp av Stocksund. Sirk. 27, 30.6.1897.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet TJÆRVÅG.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til TJØRVÅGANE. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.11.1921 endret til TJØRVÅG. Sirk. 60, 3.11.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6070 TJØRVÅG ble nedlagt fra 1.4.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 6, 20.3.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble levert ved opprettelsen.

(6070)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Hans O. Tjervaag 1.7.1897 (f. 1865).
Ds.eksp. Ole Hansen Tjervaag 1.2.1935 (f. 1893).
Andreas Hansen Tjervåg 1.3.1964 (f. 1910).
Førstepostkass. Paul Arne Lillestøl 1.9.1977.
Postkass. Magne Bjørn Worren 1.2.1981 (f. 1947).
Poststyrer Trond Hasfjord 1.2.1982 (f. 1960).
Posteksp. Mette Irene Vike Nerland 1.11.1986 (f. 1960).
Postkass. Nina Sandvoll Garshol vikar fra 1.7.1987 (f. 1962).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1906 kr 150,-, fra 1909 kr 300,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------