NK 150 – MAURANGER

Vinnende bud: kr 110

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-23

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MAURANGER (Ref#: 7692 , Kilde: KulturNav)

MAURANGER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Sunddal, i Kvind-herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887 og med ukentlig båtpost til/fra Ænes poståpneri. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Stord postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5476)
Poståpnere/styrere:
Landh. E. Gausvik 1.7.1887.
Knut G. Aarsand 1.7.1899 (f.1858).
Bolette Aarsand kst. 1.9.1928 (f.1894, død 14.12.1953).
Oddfrid Gausvik midlertidig fra 15.12.1953.
Erling Gausvik midlertidig fra 1.11.1954, kst. 1.2.1955, fast 1.7.1956 (f.1933).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1897 1908 1913 1914 1917
Kr 120 200 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------