NK 150 – MASFJORDNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-21

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MASFJORDNES (Ref#: 7673 , Kilde: KulturNav)

MASFJORDNES - se MASFJORDEN

---------

MASFJORDEN (Ref#: 7672 , Kilde: KulturNav)

MASFJORDEN poståpneri, på anløpsstedet Sandnæs, i Lindaas prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 15.2.1867. Sirk. 2, 13.3.1867.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til MASFJORDNES. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MASFJORDNES nytt postnr 5981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1882.

(5180 / 5981)
Poståpnere/styrere:
Gårdm. Erik Monsen Sandnæs 15.2.1867 (f. 1822).
Anne Eriksen Sandnæs 1.10.1901.
Agronom Erik Arnesen Sandnæs 4.2.1907 (f. 1882).
Arne Eriksen Sandnes 1.11.1952 (f. 1914).
Kamilla Marian Johanne (Solvi) Småback 1.9.1981 (f. 1953).
Poststyrer Anne M. Lathi fra 1.11.1994.

Årlig poståpnerlønn:

1867 1876 1893 1909 1913 1917
Spd. 8 20
Kr 140 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------