NK 150 – LIABYGDA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-24

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LIABYGDA (Ref#: 7120 , Kilde: KulturNav)

LIABYGDA - se LIABYGDEN

---------

LIABYGDEN (Ref#: 7121 , Kilde: KulturNav)

LIABYGDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Lid, i Stranden herred, Søndmøre fogderi, under Aalesund postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1890. Sirk. 32, 13.12.1889.
Har muligens vært uoffisielt i drift fra 1.1.1889.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LIABYGDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1957 lagt under Stranda postkontor. Sirk. 9, 18.3.1957.

Fra 1.10.1971 igjen under Ålesund postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6252 LIABYGDA ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 10.7.1998. Og Sirk. 15, 13.8.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk LIABYGDA nytt postnr 6212.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6252 / 6212)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Elias Paulsen 1.1.1889.
Gårdbr. Johan Halvorsen Lid 1.1.1890.
Gårdbr. Jørgen Olsen Lied 1.3.1893, fast 15.1.1894 (f. 1845).
Gårdbr. Ivar Jonas Halvorsen Lied 1.10.1921 (f. 1884).
Landpostbud Jørgen Sigvald Lied 1.8.1954 (f. 1914).
Posteksp. Terje Moe 1.3.1982 (f. 1958).

Årlig poståpnerlønn var i 1890 kr 20,-, i 1898 kr 80,-, i 1901 kr 80,-, i 1905 kr 150,-, i 1911 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------