NK 150 – JØVIK I SØRFJORD

Vinnende bud: kr 22

Uvanlig stempel. Grad 7. Lave tagger nede til høyre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7. Lave tagger nede til høyre.
Frimerkeauksjon #183-01

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JØVIK I SØRFJORD (Ref#: 5570 , Kilde: KulturNav)

JØVIK I SØRFJORD - se GJØVIG I LYNGEN

---------

GJØVIG I LYNGEN (Ref#: 3496 , Kilde: KulturNav)

GJØVIG I LYNGEN poståpneri, i Lyngen prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble inntil videre opprettet fra 1867 på dampskipsanløpsstedet for dampskipet "Tromsø". Sirk. 25, 29.11.1867.

Ifølge en eldre poståpnerprotokoll ble poståpneriet lagt ned 1.6.1886. Sirk. 2, 16.1.1886.

Kom igjen i virksomhet fra 1.7.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet GJØVIK I LYNGEN, og fra 1893 endret til JØVIK I LYNGEN.

Fra 1.9.1930 ble navnet igjen endret, nå til JØVIK I SØRFJORD. Sirk. 31, 25.7.1930.

Fra 1.4.1938 endret til JØVIK I ULLSFJORD. Sirk. 9, 18.3.1938.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.11.1975 ble navnet endret til bare JØVIK. Sirk. 33, 2.9.1975.

Postkontoret 9032 JØVIK ble nedlagt fra 1.9.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 9.8.1996.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk JØVIK nytt postnr 9043.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt først i 1874.

(9032 / 9043)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Jens Gjæver er notert fra 1867.
Petter Gjæver er notert i 1884.
Handelsbetj. Carl Svenke 1.7.1886.
Fru Anna Gjæver 21.8.1889.
Petter Gjæver 6.5.1909.
Frk. Martha Tjosaas Rørnes 17.11.1915.
Tlf.best. Jenny Johansen 1.10.1917.
Tlf.best. Magda Hansen 1.7.1920 (f. 1896).
Sedith Regine Jacobsen 1.1.1938 (f. 1899).
Åstein Jakobsen kst. 1.5.1970 (f. 1924).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1867.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1877 1886 1895 1904 1909 1912 1913 1914
Kr 48 80 100 150 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------