NK 149 – SKARSVÅG I FINNMARK

Vinnende bud: kr 85

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #194-10

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKARSVÅG I FINNMARK (Ref#: 10996 , Kilde: KulturNav)

SKARSVÅG I FINNMARK - se SKARSVAAG

---------

SKARSVAAG (Ref#: 10992 , Kilde: KulturNav)

SKARSVAAG poståpneri, i Kistrand prestegjeld, Hammerfest fogderi, under Hammerfest posteksp., ble midlertidig opprettet ved Kgl.res 13.1.1852, med virksomhet i fisketiden fra mars til mai. Samtidig ble bestemt at det i samme tid for Statskassens regning skulle befordres post utenom de ytre fiskevær 5 ganger fram/tilbake mellom kjøpstedene Hammerfest og Vardø -- eller Vadsø, og at 8 poståpnerier skulle opprettes der det ikke finnes tidligere. SKARSVAAG var ett av disse. Sirk. 10, 26.3.1852.

Stedet var for det meste ubebodd og var ofte lagt ned. Ved ny Kgl.res. 18.10.1856 ble det bestemt å opprette poståpnerier og bipostruter når dampskipene ikke går mellom Maasø prestegjeld, Gjesvær -- Hammerfest og Skarsvaag i Kistrand prestegjeld. Sirk., 31.12.1856.

Navnet ble fra 1.10.1907 endret til SKARSVAAG I FINMARKEN. Sirk. 54, 24.9.1907.

Poståpneriet ble fra 1.10.1913 lagt under Honningvaag postkontor. Sirk. 32, 12.7.1913.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SKARSVÅG I FINMARKEN.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til SKARSVÅG I FINNMARK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1930 endret til bare SKARSVÅG. Sirk. 53, 18.12.1929.

Grunnet krigshandlingene var poståpneriet evakuert fra ultimo 1944 og kom igjen i virksomhet fra 1.12.1945. Sirk. 7, 7.3.1946.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 362 og fikk datostempel først i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9763)
Poståpnere/styrere:
Den først kjente poståpner er Johan Berntsen som er notert i en eldre poståpnerprotokoll fra 1856.
Handelsm. Carl Berg 1.4.1870.
Henr. O. Berg 1.4.1909.
Kristine Pettersen 1.4.1914 (f. 1882).
Hilmar Øvervold midlertidig fra 1.12.1945.
Ragnvald Hansen 1.12.1946 (f. 1900), med H. Øvervold som midlertidig styrer under sykdom fra 16.1.1946, og Fritjof K. R. Andreassen fra 1.1.1961.
Ragnvald Hansen er fortsatt notert som poståpner i årene 1957--1963.
Solbjørg Olufine Pettersen kst. 15.5.1967 (f. 1920).
Gerda Helene Pettersen 1.2.1983 (f. 1921).
Kirsti Helene Hansen vikar fra 1.7.1987, fast 1.6.1989.
Poststyrer (deltid) Kirsti Hansen 5.8.1996.

Årlig poståpnerlønn var i 1852 4 Spd. I 1892 var lønnen kr 60,-, i 1909 kr 100,-, i 1911 kr 250,-, i 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midl. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------