NK 149 – ØVRE BØ

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1970

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1970
Frimerkeauksjon #193-23

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØVRE BØ (Ref#: 14806 , Kilde: KulturNav)

ØVRE BØ poståpneri, i Bø herred, Nedre Telemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886 og med ukentlig bipost ved gående bud til/fra Bø poståpneri under sommerpost-gangen. Sirk. 15, 6.7.1886.

Poståpneriet 3844 ØVRE BØ ble midlertidig lagt ned fra 16.6.1970. Sirk. 27, 15.7.1970.
Ble endelig lagt ned fra 27.11.1972 v/Sirk. 42, 27.11.1972. Ny postadresse: 3800 BØ I TELEMARK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(3844)
Poståpnere:
Gårdeier Erik Halvorsen Skogen 1.7.1886.
Landh. Halvor Evensen Øia 23.10.1886.
Gårdbr. H. Ranmyhr 1.7.1902 (f. 1853).
Harald K. Tjønntveit 1.4.1927 (f. 1904).

Årlig poståpnerlønn var i 1886 kr 60,-, i 1889 kr 80,-, i 1894 kr 160,-, i 1909 kr 250,-, i 1912 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------