NK 149 – MIDSUND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-118

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MIDSUND (Ref#: 7832 , Kilde: KulturNav)

MIDSUND - se MISUND

---------

MISUND (Ref#: 7873 , Kilde: KulturNav)

MISUND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Akerø herred, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1890. Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MIDSUND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976..

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MIDSUND nytt postnr 6475. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 6475 MIDSUND tildelt postnr 6476.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6410 / 6475)
Poståpnere/styrere:
Lars Knudsen Misund 1.7.1890.
Landh. og ds.eksp. Peder Opstad 1.1.1907 (f.1856).
Ds.eksp. Kristian Opstad 1.2.1927 (f.1888).
Agnar Mattias Opstad midlertidig under ledighet fra 1.4.1958, kst. 1.11.1958 (f.1921).
Grethe Oterhals Bjønerem 1.8.1987.
Poststyrer Nelly Kari Holten 1.9.1997.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1894. Årlig lønn deretter:

1894 1900 1901 1905 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 60 80 120 150 250 300 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------