NK 149 – MEISINGSET

Vinnende bud: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #187-51

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MEISINGSET (Ref#: 7744 , Kilde: KulturNav)

MEISINGSET - se MESINGSET

---------

MESINGSET (Ref#: 7810 , Kilde: KulturNav)

MESINGSET poståpneri ble opprettet den 1.1.1889. Poståpneriet lå på gården Meisingset i Thingvold herred, Nordmøre fogderi, under Kristiansund N. postkontor. Posten til stedet ble befordret med dampskip til/fra dampskips-anløpsstedet Røttingnæs som lå ca 1,5 km fra poståpneriet. Sirk. 26, 27.11.1888.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til MEISINGSET. Sirk. 62, 17.12.1918.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Sunndalsøra postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1970 igjen under Kristiansund N. postkontor. Sirk. 28, 27.7.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6635 MEISINGSET ble nedlagt fra 1.6.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 8, 24.4.1998.

Ved omorganisering av postnummersysteemt fra 1.3.1999 fikk MEISINGSETnytt postnr 6628.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tatt i bruk fra opprettelsen i 1889.

(6635 / 6628)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Lars Larsen Meisingset 1.1.1889. Under hans midlertidige opphold på Amtstinget fra 8.4.1899 med Thore Larsen Meisingset som midlertidig styrer.
Gårdbr. Lars Gjøvik tilsatt 1.10.1917 (f.1870). Hadde tjenestefri i kortere tid i tiden 15.11.1919 til 15.11.1921, med Anne Sæterli som vikar.
Ds.eksp. Olav Gjøvik tilsatt 1.8.1938 (f.1908).
Arild Gjøvik 1.9.1968 (f.1939).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1889 1894 1901 1912 1914 1917
Kr 30 100 150 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstilegg med 50% av lønnen.

---------