NK 149 – HØLLEN I SØGNE

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:18
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-56

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØLLEN I SØGNE (Ref#: 5098 , Kilde: KulturNav)

HØLLEN I SØGNE poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet, i Søgne herred. Mandal fogderi, under Christiansand postktr., ble offentlig opprettet ved Kgl.res. av den 9.1. og 17.7.1886 med virksomhet fra 1.9.1886. Sirk. 20, 31.8.1886.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1976 endret til bare HØLLEN. Sirk. 37, 6.10.1975.

Postnr 4633 ble tatt i bruk fra 18.3.1968 og ble fra 1.4.1987 utskiftet med postadresse 4640 SØGNE.

Postkontoret HØLLEN, 4640 SØGNE, i Kristiansand S. postområde, ble lagt ned fra 1.9.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 23.8.1995.

Det første poståpneriet fikk som nevnt ikke stempel, og datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

(4633)
Poståpnere/styrere:
Landh. H. Thomassen 1.9.1886.
Charlotte Thomassen 25.5.1915 (f. 1864).
Hans Forsdal kst 21.3.1929 (f. 1882).
Margot Othilie Bille midlt. 1.8.1939, fast 15.6.1942 (f. 1909). Hadde tj.fri 1 år fra 1.10.1951 med Hildur Andreassen Dybvik som midlt. best.
Ella Hildur Sjøvold midlt. 15.9.1958, kst 1.1.1959 (f. 1924).
Gurine Ramsland midlt. 7.6.1959, kst 1.10.1959, fast 1.7.1960 (f.1921).
Posteksp. Ralf Pedersen vikar 3.3.1986, fast 1.10.1988 (f. 1958).

De først kjente årlige poståpnerlønnninger:

1858 1860 1861 1886 til 1888 1889 1895 1905 1912 1913 1914
Spd. 8 6 2
Kr Ulønnet av Pv. 120 200 300 350 400 450

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 550,-, og fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

HØLLEN I SØGNE (Ref#: 5099 , Kilde: KulturNav)

HØLLEN I SØGNE poståpneri sees først nevnt i en eldre poståpnerprotokoll der det synes som om at poståpneriet kom i virksomhet fra 4.6.1848, men bare under dampfartstiden så lenge D/S " Moss" gikk mellom Christiania og Christiansand.

I brev av 9.6.1858 fra Generalpostamtet til en del postmestere og poståpnere (bl.a. til Høllen pr Christiansand) meddeles om forsendelser av post på skipene "Kronprindsesse Louise" og "Moss". I sirkulære nr 28, 15.12.1858 opplyses at poståpneriet foreløpig ikke blir tildelt datostempel.

Poststedet er først nevnt i poststedsfortegnelsen 1863. Etter dette antas at Høllen i Søgne poståpneri bare var i virksomhet under dampskipsfarten i enkelte år, og ble lagt ned en gang mellom 1863 og 1867.

Poståpnere:
(?) (?) (?)
Smed Ole Tommassen fra 1858.

---------