NK 149 – FLEINVÆR

Vinnende bud: kr 92

Merket har en brett.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Merket har en brett.
Frimerkeauksjon #170-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FLEINVÆR (Ref#: 2802 , Kilde: KulturNav)

FLEINVÆR poståpneri, i Gildeskaal prestegjeld, Salten fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt under fisketiden og som anløpssted for Nordlandsdampskipene fra 1869 i tiden 20.11. til 20.12. Sirk. 20, 3.12.1869.

Ifølge en eldre poståpnerprotokoll ble det i 1870 bestemt at poståpneriet også skulle være i virksomhet utover fisketiden, dersom dette ikke førte til større utgifter for Pv.

Poståpneriet var fra 1870 til 1874 i virksomhet i tiden 15.11.--31.12., men ble senere lagt ned (navnet er likevel med i poststedsfortegnelsen 1875).

Poståpneriet nyttet ifølge "Norske Filatelistika" datostempel av 2-rings vanlig type. Leveringstid (1869 ?) ukjent.

Poståpner:
Eneste noterte poståpner er skipper Christopher Ellingsen 1869 -- 1874.

Den årlige poståpnerlønn var:

1869 1870 1871
Spd. 5 8 15

---------

FLEINVÆR (Ref#: 9065 , Kilde: KulturNav)

Nytt FLEINVÆR poståpneri, på ds.anl.stedet med samme navn, i Gildeskaal herred, Nordland amt, under Bodø postdistrikt, ble underholt fra 1.1.1907. Sirk. 61, 21.12.1906.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C.
Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8030 FLEINVÆR ble lagt ned fra 1.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk FLEINVÆR nytt postnr 8094.

Poståpneriet nyttet først antagelig det tidl. 2-rings vanlige datostempel.

(8030 / 8094)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Hans Jensen 1.1.1907.
Abel Jensen 1.4.1920 (f. 1873).
Johs. Jensen, midlt. 20.9.1932.
Ds.eksp. Emil Johannesen, midlt. 29.5.1933, fast 1.8.1933.
Ds.eksp. Einar Berg Johannesen 1.4.1942 (f. 1909).
Trohn Schjølberg-Gamnes 1.12.1983 (f. 1953).

Poståpneren hadde ingen lønn av Pv. de første 3 årene. Deretter var lønnen:

1910 1912 1913 1917
Kr 100 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

FLEINVÆR (Ref#: 9066 , Kilde: KulturNav)

Nytt FLEINVÆR poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Gildeskaal herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.10.1898. Sirk. 34, 29.9.1898.

Poståpneriet ble 1900 lagt ned inntil videre. Sirk. 20, 16.5.1900.

Gjenopprettet fra 15.1.1901 i den tid av året da stedet hadde anløp av postførende dampskip.

Senere lagt ned. -- Gjenopprettet 1.1.1907 se dette på et annet oppslagssted under navnet "Nytt Fleinvær" poståpneri.

Poståpneriet nyttet trolig det tidligere 2-rings vanlige datostempel.

Poståpnere:
Handelsm. C. Ellingsen, 1.10.1898.
Gårdbr. C. Ellingsen, kst. 17.4.1900, fast ca april 1901.

Fra 1902 hadde poståpneren for arbeidet med posten under ds.tiden en årlig lønn av kr 50,-.

---------