NK 149 – FLATEBY

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-196

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FLATEBY (Ref#: 2774 , Kilde: KulturNav)

FLATEBY poståpneri, i Enebak herred, Akershus amt, under Kristiania postktr., i bipostruten Tomter -- Flateby, ble underholdt fra 1.7.1907. Sirk. 36, 1.7.1907.

Poståpneriet ble fra 1.10.1956 lagt under Askim postktr. Sirk. 14, 20.6.1956,

Fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postomr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tils. ved oppr.

Postnr 1838 ble tildelt fra 18.3.1968, og fra 1.6.1980 endret til postnr 1911. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postktr. ble fra 1.1.1990 lagt under Follo postreg. (1400 Ski). Sirk. 1, 10.1.1990.

(1838 /1911)
Poståpnere/styrere:
Brukseier Hartvig Backe-Wiig 1.7.1907.
Kasserske frk. M. Hjul kst. 1.4.1909.
Kasserer Eivind Westenvik 4.4.1910.
Lærer Adolf Olsen 3.8.1911.
Landh. Herman J. Gran 3.11.1911.
Landh. Karl Bye 1.4.1912.
Handelsbest. Julius Benjaminsen 1.12.1915.
Sverre Flateby 12.9.1916 (f.1895).
Reidar Martinsen Flateby 1.4.1919 (f.1892).
Einar Kristoffer Einersen 1.8.1952 (f.1908).
Anna Emilie Einersen kst. 1.12.1961 (f. 1909).
Ktr.ass. Tove Øien 1.12.1 976 (f.1943).
F. postbetj. D Wenche Lillemark vikar 1.10. 1990, fast 1.6.1991 (f.1959).
Poststyrer Britt Norbeck Jøransen 1.7.1998.

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1910, da årlig lønn ble satt til kr 300,-, i 1914 kr 350,-, i 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------