NK 149 – FAUSKEVÅG

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #194-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FAUSKEVÅG (Ref#: 2451 , Kilde: KulturNav)

FAUSKEVÅG - se FAUSKEVAAG

---------

FAUSKEVAAG (Ref#: 2450 , Kilde: KulturNav)

FAUSKEVAAG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Trondenes herred, Tromsø amt, under Harstad postktr., ble underholdt fra 1.10.1903. Sirk. 40, 25.9.1903.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FAUSKEVÅG.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

9432 FAUSKEVÅG ble lagt ned fra 1.9.1974. Ny postadresse: 9433 SØRVIK. Sirk. 20, 26.6.1974.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9432)
Poståpnere:
Handelsmester og gårdbruker Othelius Benjaminsen 1.10.1903 (f. 1881, død 12.9.1945).
Eldborg Jacobsen midlt. 13.9.1945, fast 1.1.1946 (f. 1907).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1907 da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------