NK 1489 – BJØRKELANGEN

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-191

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJØRKELANGEN (Ref#: 884 , Kilde: KulturNav)

BJØRKELANGEN - se ØVRE HØLAND

---------

ØVRE HØLAND (Ref#: 14816 , Kilde: KulturNav)

ØVRE HØLAND poståpneri, i Høland prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 1.11.1879. Sirk. 30, 9.11.1878.

Navnet ble fra 1.7.1898 endret til BJØRKELANGEN. Sirk. 21, 30.6.1898.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 1940 BJØRKELANGEN tildelt postnr 1941.

Poståpneriet fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel først i 1889 av 2-rings vanlig type.

(1940)
Poståpnere/postmestere:
Gårdbr. Olai Olsen Blixrud 1.1.1879.
Gårdbr. Amalie Hansen Blixrud 1.2.1879.
H. Daglum 19.9.1893.
Stasj.mester Svendsen 16.11.1896.
Stasj.eksp. Johan Tørnby kst. 29.11.1898, fast 28.1.1899 (f. 1871).
Overtatt av Urskog -- Hølandsbanen fra 1.2.1937.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.1.1953.
Kontorass. (res.poståpner) Holm Henriksen 1.5.1953 (f. 1923).
Kons. Solveig Kristin Rakstad 1.10.1989 (f. 1957).
Postmester Liv Elin Høglund vikar fra 1.11.1994, fast 1.1.1995 (f. 1958).
Podstmester Jørund Henrik Tyriberget vikar fra 1.1.1997 (f. 1953).
Postmester Sigrunn Nilsen 1.11.1997.
Postmester Anne Kristin Heggedal Bach 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1879 1886 1890 1898 1907 1913 1914 1917
Kr 96 120 150 320 500 600 650 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------