NK 147 – YTTERVÅG

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-27

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

YTTERVÅG (Ref#: 14623 , Kilde: KulturNav)

YTTERVÅG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn (Ytre Skjærvøy), i Osen herred, Sør-Trøndelag fylke, rute nr 6390, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.1.1920. Sirk. 70, 23.12.1919.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Steinkjer postkontor. Sirk. 24, 10.8.1961.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7742 YTTERVÅG ble lagt ned fra 1.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7742)
Poståpnere/styrere:
A. Gjevik 1.1.1920 (f. 1883).
Ds.eksp. Ingeborg Målfrid (Skjærvø) midlertidig fra 1.6.1953, fast 1.7.1953 (f. 1917).
Aud Gutvik 1.9.1986 (f. 1944).
Oddveig Elida Høvik 1.8.1990.

Årlig poståpnerlønn var i 1920 kr 750,-, mens den i 1922 bare var kr 300,-.

---------