NK 147 – YTTERØY

Vinnende bud: kr 24

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #193-01

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

YTTERØY (Ref#: 14625 , Kilde: KulturNav)

YTTERØY - se YTTERØEN

---------

YTTERØEN (Ref#: 14624 , Kilde: KulturNav)

YTTERØEN poståpneri, i Ytterøen prestegjeld, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor, kan ikke sees opprettet i sirkulærene.

Poståpneriet ble muligens opprettet ved en Bekjentgjørelse av 12.12.1831.
Er der nevnt i forbindelse med en sidepostrute fra Røren, men kan være eldre.

I 1838 er også YTTERØEN nevnt med bipostforbindelse til Røren i hovedpostruten mellom Nordland postkontor og Trondhjem.

Navnet ble fra 1.11.1921 endret til YTTERØY. Sirk. 60, 3.11.1921.

Fra 1.7.1943 endret til HOKSTAD. Sirk. 16, 22.6.1943.

Fra 1.10.1961 ble poståpneriet lagt under Levanger postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.4.1969 igjen endret navn tilbake til YTTERØY. Sirk. 8, 24.2.1969.

Ble fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7612 YTTERØY ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk YTTERØY nytt postnr 7629.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 347 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7612 / 7629)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
I en eldre poståpnerprotokoll er L. Moen nevnt fra 1850.
Proprietær Johan Wilhelm Klyver kst. 1.2.1868, fast 22.2.1868.
Fanejunker Ole Andersen Øvre 15.4.1869.
Bertinius O. Øvre notert i 1876.
Handelsm. A. Hanssen 1.8.1888.
Enke Sofie Øvre 1.9.1896.
Ole Øvre 5.11.1901 (f. 1874).
Ola Øvre midlertidig fra 5.1.1944, fast 1.4.1944 (f. 1908).
Aashild Gilberg midlertidig fra 1.11.1957, kst. 1.6.1958, fast 1.8.1959 (f. 1934).

Årlig lønn:
Poståpneren hadde først gebyrer av ekspedert post. Fra 1859 ble årlig lønn satt til 30 Spd., fra 1872 50 Spd., fra 1887 kr 300,-, fra 1905 kr 350,-, fra 1913 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------