NK 147 – VEUM

Vinnende bud: kr 22

Nedlagt 1970

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1970
Frimerkeauksjon #194-150

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VEUM (Ref#: 14142 , Kilde: KulturNav)

VEUM poståpneri, i Fyresdal herred, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889. Sirk. 16, 3.7.1889.

Poståpneriet 3876 VEUM ble lagt ned fra 1.3.1970. Ny postadresse: 3877 HAUGGREND. Sirk. 10, 9.4.1970.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3876)
Poståpnere:
Landh. Kristoffer Mandt 1.7.1889, død 9.10.906.
Signe Mandt midlertidig kst. fra 9.10.1906, fast 2.11.1909 (f. 1888).
Gårdbr. Torgeir T. Tveit 1.12.1931 (f. 1896).
Stillingen ble antakelig de 2 siste årene dekket med vikarer.

Årlig poståpnerlønn i 1889 kr 70,-, i 1895 kr 150,-, i 1901 kr 200,-, i 1912 kr 300,-, i 1913 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

VEUM (Ref#: 14143 , Kilde: KulturNav)

VEUM underpostkontor (1600 Fredrikstad), i Fredrikstad komm., Østfold fylke, under Fredrkstad postområde, ble opprettet den 15.12.1976. Sirk. 37, 28.12.1976.

Fikk status av postkontor C fra 1.1.1977. Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontorert fikk fra 1.5.1992 nytt postnr. Fullstendig adresse er derfor: VEUM, 1612 FREDRIKSTAD. Sirk. 11, 7.4.1992.

Postkontoret VEUM, 1612 FREDRIKSTAD ble nedlagt fra 16.8.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 17, 9.6.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på VEUM tildelt postnr 1613 og 1615 FREDRIKSTAD.

(1600 / 1612 Fredrikstad)
Styrere:
Styrt av div. reservepersonale fra Fredrikstad postkontor, fra 15.12.1976.
Postkass. Greta Eliassen 1.5.1980 (f. 1942).
Posteksp. Lise Adele Sandvik 1.10.1980 (f. 1959).
Postkass. Brita Hedvald vikar fra 1.12.1981 (f. 1959).
Posteksp.D Vidar Kai Olavesen vikar fra 1.12.1981 8f. 1961).
Postkass.V Jan Leif Glemminge 1.11.1983 (f. 1948).

---------