NK 147 – VADSØYSUND

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1992

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1992
Frimerkeauksjon #193-16

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VADSØYSUND (Ref#: 13686 , Kilde: KulturNav)

VADSØYSUND - se VASSØSUND

---------

VASSØSUND (Ref#: 13880 , Kilde: KulturNav)

VASSØSUND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Frøien herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor ble underholdt fra 1.7.1903. Sirk. 27, 29.6.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til VADSØYSUND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7283 VADSØYSUND ble lagt ned fra 1.11.1992. Ny postadresse: VADSØYSUND, 7284 MAUSUNDVÆR. Sirk. 27, 14.10.1992.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7283)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Peter Odin Petersen Gjetø 1.7.|903.
Lotte Gjetø Iversen kst. 4.6.1910, fast 1.4.1914 (f. 1892).
Ruth Hilmarsen midlertidig fra 1.1.1955, fast 1.9.1956 (f. 1919).
Poststyrer (vikar) Inger Elise Øyen kst. 1.1.1975 (f. 1953).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------