NK 147 – SØRBØVÅG

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-35

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRBØVÅG (Ref#: 12605 , Kilde: KulturNav)

SØRBØVÅG - se SØREBØVAAG

---------

SØREBØVAAG (Ref#: 12618 , Kilde: KulturNav)

SØREBØVAAG poståpneri (på dampskipsanløpsstedet) i Øen annex til Hyllestad prestegjeld, Sogn fogderi under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1871, med ukentlig bipostrute til/fra Lervig poståpneri under vinterfisket, når poståpneriet ikke anløpes av Nordre Bergenhus sine dampskip. Sirk. 21, 14.9.1871

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SØRBØVÅG. Sirk. 53, 23.9.1921.
15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor.
Sirk. 53, 22.12.1927, og fra 1.10.1971 igjen lagt under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra ca. 1973/4 benevnt underpostkontor og fikk senere status av postktr. C.

Datostempel ble i følge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5944)
Poståpnere/styrere:
Gårdbruker og damspkipsekspeditør Henrik Johannessen Sørebø 1.10.1871(f.1824) og damskipsekspeditør Johannes H. Sørebø 6.7.1903 (f.1859), telefonbestyrer Johanne Sørebø ble kst. 1.11.1929 (f. 1892), telefonbestyrer Bjarne Johannes Sørebø var midlt. fra 1.5, ble kst. 1.9.1959 (f. 1927).

De første kjente årlige poståpnerlønninger var:
1871 = 8 spd, 1874 = 12 spd, 1879 = 64 kr, 1889 = 80 kr, 1897 = 150 kr, 1902 = 180 kr, 1906 = 200 kr, 1909 = 300 kr, 1914 = 350 kr,
1917 = 450 kr
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

---------