NK 147 – SKROLSVIK

Bud nå: kr 42

Sjeldent stempel. Grad 8.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 44 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Sjeldent stempel. Grad 8.
Frimerkeauksjon #191-52

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKROLSVIK (Ref#: 11317 , Kilde: KulturNav)

SKROLSVIK - se SKRAALSVIG

---------

SKRAALSVIG (Ref#: 11298 , Kilde: KulturNav)

SKRAALSVIG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Throndenæs herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.2.1885. Sirk. 21, 20.1.1885.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SKRAALSVIK og i 1894 endret til SKROLSVIK.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Fra 1.4.1971 lagt under Finnsnes postområde. Sirk. 14, 12.3.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9390 SKROLSVIK ble lagt ned fra 1.7.1997. Ny postadresse: 9392 STONGLANDSEIDET. Sirk. 14, 12.6.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9390)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Iver L. Sellæg 1.2.1885.
Inga Emilie Enoksen 12.11.1913.
(Anni) Antonie (Knudsen) Dragøy 1.8.1921 (f. 1891).
Poståpner A. Dragøy under ledighet fra 1.8.1951.
Telefonstyrer Liv Frostad (Knudsen) midlertidig fra 7.4.1952, kst. 1.8.1952 (f. 1932).
Sjåfør Arne Knudsen midlertidig fra 1.9.1954, kst. 1.11.1955, fast 1.6.1957 (f. 1923).

Poståpneren var de første årene ulønnet av Pv. De først kjente årlige poståpnerlønninger var:
i 1892 kr 60,-, i 1900 kr 100,-, i 1905 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------