NK 147 – SKEI I NORDMØR

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-25

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKEI I NORDMØR (Ref#: 11032 , Kilde: KulturNav)

SKEI I NORDMØR - se RANES I SURENDALEN

---------

RANES I SURENDALEN (Ref#: 9776 , Kilde: KulturNav)

RANES I SURENDALEN er i posthistorien benevnt poståpneri i 1887. Opprettelsen som poståpneri kan ikke bekreftes, men det tyder på at dette skjedde den 4.8.1758 ved "Placat "av 15.12.1758. (Ikke sirk.)

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" er stedet ikke nevnt som poststed. I stedet er nevnt SURENDALSØREN. (Dette må ikke forveksles med det senere poståpneriet Surendalsøren, som ble opprettet i 1885).

RANES I SURENDALEN sees heretter først nevnt i en fortegnelse 1808 over poståpnerier som da skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VI overtok), senere i "Anhäng" 1813 og i portokart fra 1816 med navn RANÆS.

Navnet må senere vært endret til SCHEI, slik det er benevnt i portokart og fortegnelser fra 1833 til 1847.

I poststedsfortegnelsen fra 1848 er navnet endret til SURENDAL. Poståpneriet ligger i Surendal prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor.

I fortegnelsen 1849 er navnet skrevet SURENDAL (SKEI). Senere bare SURENDAL, og fra ca 1892 igjen SURENDALEN. Navnet ble fra 1.4.1910 endret til SKEI I NORDMØR. Sirk. 12, 22.3.1910.

Fra 1.1.1931 endret til SURNADAL. Sirk. 38, 12.12.1931.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Sunndalsøra postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1970 igjen under Kristiansund N. postområde. Sirk. 28, 27.7.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1974 midlertidig. status av postkontor B. Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6650 SURNADAL tildelt postnr 6656.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 299 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6650)
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er attestert av Røye, som muligens var poståpner på den tiden.
Furér Fiske er notert i 1860.
Kontorist C. O. Gellein 1.10.1863. (Han bodde på gården Skei.)
Skolelærer og gårdbr. Ole Svendsen Midtaune 1.12.1872 (f.1845). (På gården Skei.)
Per Svendsen 15.10.1919 (f. 1890). Under sykdom i hele 1954 og siste halvdel av 1958 med vikarer. Svendsen sluttet i 1959.
Poståpner Ola Theodorsen Glærum 1.7.1959 (f. 1916).
Poståpner Ingvar Lien 1.3.1970 (f. 1923).
Avd.sjef III Olav Næverlid kst. 1.3.1975, fast 1.1.1977 (f. 1924).
Postmester Kjell Magne Strand 14.9.1998.

Den/de først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1860 44 Spd. i 1869 70 Spd., i 1873 80 Spd., i 1887 kr 240,-, og fra 1914 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------