NK 147 – SÆBØVIK

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-162

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SÆBØVIK (Ref#: 12487 , Kilde: KulturNav)

SÆBØVIK poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Fjelberg herred, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.1.1915. Sirk. 66.,22.12.1914.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Stord postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5454 SÆBØVIK tildelt postnr 5484.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5454)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Henrik Sjo 1.1.1915 (f. 1863).
Ds.eksp. og telefonstyrer Johan Særsten 1.1.1934 (f. 1880).
Ds.eksp. Olav Særsten 2.11.1950 (f. 1920).
Sissel Margot Pedersen vikar fra 1.7.1987, fast 1.11.1987.
Jostein Saghaug 1.12.1997.

Årlig poståpnerlønn var i 1915 kr 100,-, i 1916 kr 500,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------