NK 147 – MANDAL

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #187-136

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MANDAL (Ref#: 7621 , Kilde: KulturNav)

MANDAL - se ØVRE MØL (Mølsgrund)

---------

ØVRE MØL (Ref#: 14825 , Kilde: KulturNav)

ØVRE MØL
Posthistorien beretter om Jørgen Jørgensen som sommeren 1689 foretok en inspeksjonsreise gjennom hovedpostrutene i Norge. Han forteller "at mellom Kristiansand S. og Stavanger fantes "poståpneriet" MØL i Holum og at veien der for det meste var ond og besværlig. På postgården ØVRE MØL i Holme (i Holum prestegjeld) ble posten åpnet for brev til og fra Mandal (posten ble hentet der).

I "Norske Filatelistika" er Mandal nevnt som poststed fra før 1741, og i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" er Øvre Møl fortsatt "poståpneri" for Mandal.

Posthistorien beretter videre at Mølsgrund (dvs. Øvre Møl) ble lagt ned i desember 1796 og at det fra samme tid ble opprettet et nytt POSTÅPNERI i Mandal. Denne flyttingen av poståpneriet berodde på at det var bygd en ny og raskere postvei fra Dølebroen i Holme (nå: Holum) gjennom Mandal til Vigeland. (Berrum s. 292.)

Handelsstedet Mandal fikk således ifølge historien sitt eget poståpneri fra desember 1796.

I Postmuseets arkiver er Mandal poståpneri først nevnt i en fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VI overtok). Poståpneriet er senere tatt med i portotabeller fra 1812, 1816 og i foreliggende tabeller inntil:

Poståpneriet fra 1.1.1849 ble omgjort til POSTEKSPEDISJON. Sirk., 4.9.1848.

Postekspedisjonen ble ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til POSTKONTOR fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 gikk gate- og veiadresser og stedsadresser i MANDAL kommune tildelt postnr 4513--4517 MANDAL, dessuten også 4519 HOLUM. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under Mandal postkontor og Skinsnes tildelt postnr 4501--4505 MANDAL.

Poststedet fikk sitt første datostempel i 1848 av 1-rings type med antikva bokstaver. Etter frimerkenes utgivelse i 1855 fikk det ca 1856 utlevert kassasjonsstempel av 3-rings type med nr 197.

(4500)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere og postsjefer:
Om de første tjenestemenn finnes i Postmuseet ingen noteringer.
En timeseddel fra 1834 er attestert av T. Christensen, som trolig var poståpner da, og er trolig også den kjøpmann Tørris Christensen som ble tilsatt postekspeditør fra 1.1.1848.
Overrettssakfører Johan Ludvig Malthe 1.4.1868 (f. 1807).
Bernt Dorff 14.7.1883, tiltrådt 1.9.1883 (f. 1826).
Karl Kristian Ørbæk Bøe 20.9.1890, tiltrådt 10.11.1890 (f. 1830).
Sekr. Helmer Grundt kst. 1.6.1905. Under sykdom fra 5.9.1927 til han offisielt sluttet den 23.8.1928 styrt av sekr. Olaf Riese (f. 1863).
Peter Harald Wettergrend 1.4.1928, tiltrådt 1.5.1928 (f. 1872), under midlertidig bestyrelse av Olaf Riese (f. 1863).
Postfullm. Johan Birger Pedersen styrte under ledighet fra 1.9.1940.
Postmester Samuel Sellereite 1.11.1940, tiltrådt 1.2.1941, med postfullm. Johan Birger Pedersen som midlertidig styrer (f. 1883).
Postfullm.I Tom Alf Torleif Stisen under ledighet fra 1.4.1953.
Konsulent Thorvald Børresen kst. 16.8.1960, fast 1.5.1961 (f. 1908).
Avd.sjef II Bernt Omdal kst. 1.7.1967, fast 1.10.1967 (f. 1911).
Avd.sjef Kjell Danielsen Taanevig 1.8.1974 (f. 1923). Postsjef fra 1.10.1974.
Postsekr. Wilhelm Wilhelmsen fra 1.5.1982 (f. 1934).
Postmester: Driftsleder Odd Filipsveen, Mo i Rana, fra 1.8.1998.
Postmester Rune Nikolaisen 16.4.2001 v/Mandal posthandel.

De først kjente årlige lønninger:

Poståpnerlønnen var i 1834 30 Spd., i 1842 36 Spd.

Postekspeditørlønnen var fra 1849 240 Spd., i 1866 400 Spd., i 1875 500 Spd., i 1877 kr 2.800,-, og i 1883 kr 4.400,-.

---------