NK 147 – KJELKENES

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-172

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KJELKENES (Ref#: 5824 , Kilde: KulturNav)

KJELKENES - se KJÆLKENÆS

---------

KJÆLKENÆS (Ref#: 5874 , Kilde: KulturNav)

KJÆLKENÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Bremanger prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.8.1877. Sirk. 22, 10.8.1877.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet KJELKENES.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1929.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6932 KJELKENES, i Florø postområde, ble nedlagt fra 31.12.1994. Ny postadresse: 6930 SVELGEN. Sirk. 23, 15.12.1994.

Poståpneriet nyttet et provisorisk 1-rings datostempel fra opprettelsen og fram til 1900, da datostempel av sveitsertype med lukket stjerne ble tilsendt.

(6932)
Poståpnere/styrere:
Gårdm. Knud Arentsen Kjælkenæs 1.8.1877.
Christoffer Knutsen 1.5. 1890.
Enke Synneve Berjesdatter Kjelenes 13.8.1892.
Landh. H . Frimandslund 15.8.1894 (f. 1864).
Landh. og tlf.styrer Oliva Kjelkenes 19.12.1934 (f. 1892).
Ds.eksp. Kristoffer Kjelkenes kst. 1.2.1963 (f. 1923).

Årlig poståpnerlønn var i 1877 kr 20,-, i 1880 kr 48,-, i 1887 kr 64,-, i 1898 kr 150,-, i 1907 kr 200,-, i 1912 kr 250,- i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------