NK 147 – JERSØY

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-46

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JERSØY (Ref#: 5461 , Kilde: KulturNav)

JERSØY - se JERSØ

---------

JERSØ (Ref#: 5460 , Kilde: KulturNav)

JERSØ poståpneri, på Aldershvile i Slagen, Sem herred, Jarlsberg fogderi, under Tønsberg postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894 med seks ganger ukentlig postforbindelse med Tønsberg. Sirk. 17, 12.7.1894.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet JERSØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Antakelig fra 1.3.1996 fikk postkontoret 3152 JERSØY ny postadresse: Jersøy, 3108 TØNSBERG.

Postkontoret JERSØY, 3108 TØNSBERG ble nedlagt fra 1.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3152 Jersøy / 3108 Tønsberg)
Poståpnere/styrere:
Fru Kathinka Gjertsen 1.7.1894.
Albert Hinrichsen kst. 15.10.1907, fast 14.1.1908.
Frk. Inga Christensen 26.2.1912 (f. 1859).
Fru Marie Antonette (Carlsen) Levordsen 1.5.1926 (f. 1886).
Else Levordsen (Brekke) midlt. 6.9.1951, fast 1.12.1951 (f. 1929).
Aase Emilie Christensen midlt. 20.5.1954, ble kst. 1.9.1954, fast 1.1.1956 (f. 1913).
Posteksp. Torill Buvoll 1.9.1980 (f. 1958).
Posteksp. Tronn Eriksen vikar 1.2.1981 (f. 1959).
Posteksp. Gro Enger vikar 1.5.1982 (f. 1959).
Wenche Irene Langsrud vikar 1.9.1986.

Årlig poståpnerlønn var i 1897 kr 400,-, i 1908 kr 500,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------