NK 147 – HASSELVIKA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-149

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HASSELVIKA (Ref#: 4081 , Kilde: KulturNav)

HASSELVIKA - se HASSELVIKEN

---------

HASSELVIKEN (Ref#: 4082 , Kilde: KulturNav)

HASSELVIKEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Rissen herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.4.1891. Sirk. 8, 18.3.1891.

Poståpneriet ble fra 1.4.1900 flyttet til Junkerbugten.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HASSELVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnet underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7112)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Arnt E. Hassel 1.4.1891.
Ds.eksp. Johan Arnt Sannan 1.4.1900 (f.1868).
Ds.eksp. Sigurd Sannan 1.3.1933 (f.1898).
Tlf.best. Ålberg midlt. 18.5.1945.
Magne Hassel midlt. 3.12.1945, fast 1.7.1949 (f.1917).
Postkass. Trond Stegavik vikar 1.11.1982, fast 1.9.1984 (f.1955).

De først kjente poståpnerlønninger:

1898 1902 1907 1917
Kr 200 350 600 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------