NK 147 – FØRLAND

Vinnende bud: kr 23

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #193-13

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FØRLAND (Ref#: 3261 , Kilde: KulturNav)

FØRLAND - se under FØRLANDSGRÆNDEN

---------

FØRLANDSGRÆNDEN (Ref#: 3262 , Kilde: KulturNav)

FØRLANDSGRÆNDEN brevhus, i Tysvær herred, Stavanger amt, under Stavanger postktr., i landpostbudruten Krabbetveit --Tysvæ, ble opprettet 1.7.1893.

Ble lagt ned fra 1.4.1902 ved samtidig opprettelse av Førland poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 170.

Brevhusstyrere:
Landhandler Peder Pedersen Søndenaa 1.7.1893.
Enke Laura Aanensdatter senere samme år.


FØRLAND poståpneri, i Tysvær herred, Stavanger amt, under Stavanger postktr., i landpostbudruten Krabbetveit --Tysvær nr 3452, ble underholdt fra 1.4.1902. Sirk. 11, 20.3.1902.

Poståpneriet ble fra 1.7.1937 lagt under Haugesund postktr. Sirk. 14, 23.4.1937.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

5550 FØRLAND postkontor C i Haugesund posstområde ble lagt ned fra 1.6.1990. Ny postadresse: Førland, 5570 GRINDAFJORD.

Postktr. som tidl. lå i Førland bedehus, ble 18.2.1985 flyttet til lærer Borghild Sties hus i Førland.

(5550)
Poståpnere/styrere:
Landh. Kristoffer Knudsen Søndenaa 1.4.1902 (f.1871).
Cecilie Pedersen Søndenaa 16.4.1933 (død 8.10.1949).
Olaus Søndenå midlt. 10.10.1949, fast 1.4.1950 (f.1892).
Jacob Andreas Madsen kst. 1.4.1964 (f.1911).
Posteksp. Bjørn Stakland 1.4.1979 (f.1945).
Posteksp. Audun Ove Osvåg 1.6.1980 (f.1957).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til:

1905 1913 1917
Kr 100 150 200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------