NK 147 – ENGESLAND

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-47

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ENGESLAND (Ref#: 2260 , Kilde: KulturNav)

ENGESLAND poståpneri, i Vegusdal herred, Sætersdalen fogderi, under Christiansand postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 7.1. og 11.6.1888 med virksomhet fra 1.7.1888 og med ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Vegusdal poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Poståpneriet ble 1889 flyttet til Tveit.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4732 / 4768)
Poståpnere/styrere:
Enke Siri Nilsdatter Engesland 1.7.1888.
Gunnar O. Fidjeland 7.7.1898.
Siri Nilsdatter Engesland 7.3.1902.
Gunnulf Engesland 28.4.1914 (f. 1884).
Gudrun Ås 1.12.1949 (f. 1904).
Olav Aas kst 1.4.1975 (f. 1941).

Årlig poståpnerlønn var:

1888 1894 1906 1912 1913 1917
Kr 20 50 100 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------