NK 147 – BUØY

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1972

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1972
Frimerkeauksjon #175-08

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BUØY (Ref#: 1400 , Kilde: KulturNav)

BUØY (i Kolvereid) - se BUØ

---------

BUØ (Ref#: 1399 , Kilde: KulturNav)

BUØ poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kolvereid prestegjeld, Namdal fogderi, under Namsos postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Ukentlig bipostrute mellom Kolvereid og Buø ble opprettet 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet BUØEN.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til BUØY. Sirk. 52, 23.9.1921.

Poståpneriet 7955 BUØY ble lagt ned fra 1.1.1972. Ny postadresse: 7960 SALSBRUKET. Sirk. 52, 23.12.1971.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1884.

(7955)
Poståpnere:
Handelsm. Jakob Liv. Borch-Sverdrup 1.7.1883 (f.1855).
Ulrik Sverdrup 28.12.1926.
Tina Saltvedt 16.1.1933 (f.1903).

Årlig poståpnerlønn:

1883 1887 1903 1911 1914
Kr 50 110 200 300 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BUØY (Ref#: 1401 , Kilde: KulturNav)

BUØY (Stavanger) - se STAVANGER B

---------

STAVANGER B (Ref#: 11794 , Kilde: KulturNav)

STAVANGER B underpostkontor, i Stavanger komm., Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 1.7.1919. (Ikke sirk.).

Navnet ble ca 1940/1 skrevet STAVANGER B-BUØY.

Fra poststedsfortegnelsen 1962 skrevet STAVANGER-BUØY.

Navnet ble fra 1.7.1974 endret til bare BUØY. Sirk. 20, 26.6.1974.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.7.1981 endret til HUNDVÅG og samtidig gitt status av postkontor B. Sirk. 18, 18.5.1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

Postnr 4020 STAVANGER-BUØY ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.4.1987 ble dette endret til postnr 4085 HUNDVÅG. (Brev fra 4. trafikktr. av 26.11.1986).

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4085 HUNDVÅG tildelt postnr 4086

(4020 / 4085)
Styrere/postmestere:
Lærer Lars Risvoll 1.7.1919 (f. 1875).
Ingrid Jacobsen 1.3.1945 (f. 1908).
Postass. Hild Marit Skjølingstad (Salte) 1.4.1972 (f. 1953).
Postmester Arild Salte 1.10.1982 (f. 1949).

---------