NK 147 – AURE

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-140

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AURE (Ref#: 433 , Kilde: KulturNav)

AURE poståpneri, på gården Valen ca 3 km fra dampskipsanløpsstedet Laurviken, i Aure prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Kristiansund N postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 28.10.1848, med virksomhet fra 1.1.1849. Samtidig ble det opprettet en ukentlig bipost mellom Thingvold poståpneri og gården Laurvik eller annen gård i Aure prestegjeld.

Poståpneriet ble i 1897 flyttet til dampskipsanløpsstedet Laurviken.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressene under 6690 AURE tildelt postnr 6689.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 19 og fikk i 1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6690)
Poståpnere/styrere:
Den/de første poståpner/e er ukjente.
Imidlertid sees i en eldre poståpnerprotokoll navnet Varvig i 1849, som muligens er poståpner da.
Kirkesanger Mogstad 15.5.1861.
Landh. Johan Buschmann 1.1.1864.
Frk. Marie Normann 1.2.1868.
Landh. J. Buschmann 1.4.1873.
Gårdbr. Lars Andersen Todal 1.1.1877 (f. 1837).
Sersjant Anders Larsen Todal 1.10.1918 med hustruen Marie Todal som midlertidig styrer i to år fra 1.7.1919 (i 14 dager ad gangen) under hans eksersis.
Lars Todal 1.2.1946 (f. 1908).
Tidl. posteksp. Anne-Brit Kjelen 1.5.1979 (f. 1945).

De første årlig poståpnerlønninger:

1849 1866 1877 1895 1901 1907 1911 1917
Spd. 12 20
Kr 180 300 400 450 550 700

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------