NK 147 – ÅSGÅRDSTRAND

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-41

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅSGÅRDSTRAND (Ref#: 15114 , Kilde: KulturNav)

ÅSGÅRDSTRAND - se AASGAARDSTRAND

---------

AASGAARDSTRAND (Ref#: 137 , Kilde: KulturNav)

AASGAARDSTRAND poståpneri, i Borre prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Tønsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 13.1. og 28.5.1852, med virksomhet fra 3.9.1852 og med bipostrute til/fra Horten. Sirk. 38, 30.7.1852.Den ovennevnte bipostrute gikk fra 1.10.1861ut fra skyss-stasjonen Kjær i stedet for fra Horten. Sirk., 30.9.1861.Poståpneriet flyttet i 1862 til Martin Andersens hus i Stangsgt. 10, i 1907 til Stangsgt. 26, i 1936 til Åsgårdstrands og Omegns Sparebanks hus og fra 1969 flyttet til Geo varesenter.Fra Vestbanernes opprettelse den 1.12.1881 ble posten hentet og sendt daglig ved Borre stasjon. Sirk. 21, 3.12.1881.Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅSGÅRDSTRAND.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Fra 1.9.1989 ble status endret til postkontor B. Sirk. 18, 19.5.1989.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ÅSGÅRDSTRAND nytt postnr 3179. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 3179 ÅSGÅRDSTRAND tildelt postnr 3167.Fikk tilsendt datostempel den 20.1.1853 av 1-rings type med antikva bokstaver. Det er videre nyttet kassasjonsstempel nr 7 ved poststedet (ca 1855/56).Ved stortingsvalget høsten 2001 ble det holdt rådgivende folkeavstemning om nytt kommunenavn. Den ga flertall for navneendring. Ved kgl. res. av 11.1.2002 bestemte Regjeringen at Borre kommune fra 1. jui 2002 endrer navn til Horten.(3155 / 3179)

Poståpnere/styrere/postmestere:

Skolelærer Martin Andersen 3.9.1852 (f. 1805).

Frk. Elise Andersen kst. 1.7.1884, fast 1.11.1887.

Fru Fredrikke Seippel 1.4.1907 (f. 1855).

Frk. Hjørdis Seippel 1.10.1921 (f. 1893).

Frk. Ruth Haug midlertidig fra 23.6.1942.

Elsa Moi Jonassen 1.7.1943 (f. 1912).

Hans Fevik midlertidig fra 1.11.1944.

Else Jorun Sydhagen notert i 1976.

Postkass.V Svein Gregersen 1.11.1977 (f. 1949).

Postkass.V Børge Ingvald Breivoll vikar fra 1.2.1981 (f. 1955).

Poststyrer Svein Gregersen 1.9.1989 (f. 1949).

Poststyrer (vikar): Driftsleder (vikar) Bjørg K. Føske fra 1.3.1998.De først kjente årlige poståpnerlønninger:1852 1863 1869 1874 1880 1884 1896 1899 1907 1908

Spd. 25 60 80 96

Kr 384 480 600 800 850 950I 1917 ble lønnen satt til kr 1.000,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------