NK 145 – TRONGSUNDET

Vinnende bud: kr 210

Nedlagt 1974 , Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974 , Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #171-46

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TRONGSUNDET (Ref#: 13240 , Kilde: KulturNav)

TRONGSUNDET - se TRANGSUNDET

---------

TRANGSUNDET (Ref#: 13132 , Kilde: KulturNav)

TRANGSUNDET poståpneri, på Hovd, i Mosviken og Verran herred, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1899 for den post som kunne befordres til/fra dampskipsanløpsstedet Langnes. Sirk. 28, 26.6.1899.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til TRONGSUNDET. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Steinkjer postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 7726 TRONGSUNDET ble lagt ned fra 1.11.1974. Ny postadresse: 7690 MOSVIK. Sirk. 34,. 15.10.1974.
Dato for nedleggelse ble endret til 24.10.1973. Sirk. 43, 16.12.1974.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7726)
Poståpnere:
Gårdbr. Edvard Olsen Hovd 1.7.1899 (f. 1854).
Gårdbr. Ole E. Hovd 1.9.1925 (f. 1886, død 23.8.1945).
Astrid Hovd midlertidig fra 24.8.1945.
Rafael Anton Langnes midlertidig fra 1.12.1945, fast 1.6.1954 (f. 1900).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1903, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1913 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------