NK 145 – TESSUNGDALEN

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1983

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1983
Frimerkeauksjon #187-45

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TESSUNGDALEN (Ref#: 12874 , Kilde: KulturNav)

TESSUNGDALEN poståpneri, i Tinn herred, Telemark fylke, under Rjukan postkontor, i landpostruten nr 2605 Tinn Austbygd -- Tessungdalen (Gunleiksrud), ble opprettet den 1.4.1922. Sirk. 15.,28.3.1922.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

3651 TESSUNGDALEN postkontor C, i Notodden postområde, ble lagt ned fra 1.5.1983. Ny posatadresse: 3650 TINN AUSTBYGD. Sirk. 11, 20.4.1983.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3651)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Nils H. Haugen 1.4.1922 (f. 1872).
Handelsm. Halvor Nilsen Haugen midlertidig fra 1.11.1942, fast 1.3.1943 (f. 1904).
Øystein Haugen vikar fra 1.7.1974, fast 1.4.1981 (f. 1931).

---------

TESSUNGDALEN (Ref#: 12875 , Kilde: KulturNav)

Landpoststasjonen TESSUNGDALEN, 3650 TINN AUSTBYGD, i Tinn kommune, Telemark fylke, under Notodden postkontor, ble opprettet 1.5.1983, i stedet for det tidligere postkontor C, 3651 TESSUNGDALEN, som ble lagt ned fra 1.5.1983.

Med virkning fra 1.1.1992 har alle brevhus, poståpnerier, postkontorer, postfilialer og landpoststasjoner fått fellesbetegnelsen postkontor.

Postkontoret TESSUNGDALEN, 3650 TINN AUSTBYGD, ble lagt ned fra 2.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Styrer:
Ukjent.

---------