NK 145 – SUNNYLVEN

Utrop: kr 5

Uvanlig stempel. Grad 6. Brukt fra 1927-31

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6. Brukt fra 1927-31
Frimerkeauksjon #991-86

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SUNNYLVEN (Ref#: 12305 , Kilde: KulturNav)

SUNNYLVEN - se HELLESYLT

---------

HELLESYLT (Ref#: 4380 , Kilde: KulturNav)

HELLESYLT poståpneri ble ifølge lokalhistorien opprettet i 1786 etter Kgl.res. 1.5.1785. Res.-meldingen er imidlertid ikke funnet her.

Navnet HELLESYLT sees først nevnt i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785", men ikke som poststed.

"De imellom Bergen og Molde, samt Bergen og Stavanger på et første anlagte, men ennå ikke abbroberte veier er, bl.a. Hellesylt i strekningen fra Reed til Molde".

I posthistorien er Hellesylt nevnt som poststed i 1787, men sees i vår første fortegnelse 1808 over poståpnerier som da skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok).

Navnet er en gang mellom 1816 og 1833 endret til RINGDAL.

I fortegnelsen 1848 er navnet endret til NORDALEN poståpner, i Nordal prestegjeld, Søndmør fogderi (antakelig under Aalesund pktr). Først skrevet NORDALEN (Ringdal), noe senere NORDDALEN (Ringdal).

Navnet NORDDALEN ble fra 1.1.1859 endret til SUNDELVEN. Sirk. 28, 15.12.1858.
Nytt Norddalen poståpneri ble opprettet 15.4.1859, se dette oppslagssteds-navn.

Fra poststedsfortegnelsen 1880 er navnet skrevet SUNELVEN.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til SUNNELVEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SUNNYLVEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 igjen endret til HELLESYLT. Sirk. 10, 28.3.1935.

Poståpneriet ble fra 1.7.1957 overført fra Ålesund til Stranda postktr. Sirk. 9, 18.3.1957.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Ålesund postktr. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 215 og fikk tildelt datostempel 5.3.1859 av 1-rings type med tekst SUNDELVEN i stenskrift bokstaver.

(6218)
Poståpnere/styrere:
Ifølge lokalhistorien var soldat Endre-Olsen (Øgars-Endre), på gården Lille-Ringdal, poståpner den første tiden.
Jens Hess poståpner en tid rundt 1800.
En timeseddel fra 1833--35 er attestert av T. Ringdahl (mulig poståpner).
Knut Syltevig poståpner i 1845.
Lensmann Iver Follestad 1.1.1849.
Landh. Lars Ringdal 1.4.1856.
Sogneprest Barmann, kst. 28.5.1864, fast 28.7.1864.
Landh. A. H. Jessen i 1866.
Snekker Hans Olsen Liøen 1.6.1869 (f. 1831).
Ole Hansen Ljøen 5.11.1906 (f. 1870).
Ragnhild Ljøen 1.1.1922.
Ingolf Rudi midlt. 6.7.1945, fast 15.11.1945 (f. 1899).
Hans Karsten Rudi midlt. 1.3.1958, kst. 1.5.1959, fast 1.7.1960 (f. 1931).
Venke Løvoll Strømme vikar 1.9.1989.
Lindis Tomasgard Torheim fra 3.6.1993.
Postst. (vikariat) John Arne Langeland 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1860 1878 1892 1902 1906 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 20
Kr 160 220 350 450 550 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------