NK 145 – STUGUFLÅTEN

Vinnende bud: kr 58

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #178-24

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STUGUFLÅTEN (Ref#: 12177 , Kilde: KulturNav)

STUGUFLÅTEN - se STUEFLAATEN

---------

STUEFLAATEN (Ref#: 12174 , Kilde: KulturNav)

STUEFLAATEN poståpneri, i Lesje herred, Kristians amt, under Lillehammer postkontor, ble opprettet den 15.6.1901, med virksomhet hvert år i turisttiden fra 15.6. til 15.9. Poståpneriet lå i postruten Otta -- Veblungsnes. Sirk. 20, 25.5.1901.

Poståpneriet ble fra 1.4.1914 underholdt hele året. Sirk. 10, 25.3.1914.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet STUEFLÅTEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STUGUFLÅTEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.8.1956 ble navnet endret til BJORLI. Sirk. 15, 13.7.1956.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 6346 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 ble dette endret til postnr 2669. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 2669 BJORLI ble nedlagt fra 1.12.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 23.10.1998.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6346 / 2669)
Poståpnere/styrere:
Peder Stueflaatten 15.6.1901 (f. 1871).
Endre Stueflotten 1.4.1934 (f. 1905).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 11.12.1955.
Tjenestemenn er ikke tatt med i "Arbeidstakere i Postverket" i utgavene 1981 eller 1984. Vi regner med at NSB fortsatt har ansvaret for posten.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1906, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1913 kr 100,-, fra 1914 kr 200,-, og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtisdstillegg med 50 % av lønnen.

---------