NK 145 – STAMSUND

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-134

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STAMSUND (Ref#: 11753 , Kilde: KulturNav)

STAMSUND poståpneri, i Buksnes prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderier, under Nordland postkontor, sees først nevnt i posthistorien i 1840-- 50- årene.

STAMSUND poståpneri er trolig først offentlig opprettet i henhold til Kgl.res. 10.11.1855, med virksomhet bare under Lofotfisket fra 24.11.1855. Sirk. 9, 28.11.1855.

Fra 1856 ble poståpneriet underholdt også under dampskipstiden, og ved Kgl.res. 12.10.1857 ble bestemt at poståpneriet skulle være i virksomhet hele året. Sirk. 8, 17.10.1857.

Fra 1867 må postmengden ha vært liten, da poståpneriet bare skal underholdes under Lofotfisket. Sirk. 2, 12.3.1867.

Det er ikke funnet noteringer om når poståpneriet fikk helårlig virksomhet.

Poståpneriet ble fra 1.1.1858 lagt under Lofoten posteksp., og under Nordland postkontor fra 1.10.1862.

Da Namsos postkontor overtok administrasjonen av Nordland postkontor, ble poståpneriet lagt under dette.

Fra 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.7.1884.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1946 status av underpostkontor I. Sirk. 15, 24.5.1946.

Ble postkontor A fra 1.10.1951. Sirk. 20, 31.8.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret fra 1.4.1975 status av postkontor B. Sirk. 17, 13.5.1975.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8340 STAMSUND endret postnr fra 8341 (fra 18.3.1968) til postnr 8378.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 279 (ca 1855/56) og fikk datostempel i 1857 av 1-rings type med antikva bokstaver.

(8430)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de som aller først ordnet med posten, er ukjente.
N. Schønning 24.11.1855.
Handelsm. Albert Sigvald Schøning 1.4.1881.
Ds.eksp. Jørgen Schøning 1.6.1890, fast 1.6.1891.
Handelsm. J. M. Johansen 1.8.1901 (f. 1868).
Erling Johansen midlertidig fra 1.7.1931, fast 1.8.1932. Jens Mikkelsen (f. 1906) var egentlig poståpner i Havøysund, men midlertidig under Erling Johansens sykdom i 1945.
Henry Johansen var egentlig poståpner på Røstlandet, men midlertidig i Stamsund fra 1.4.1946 (f. 1907).
Odd Hole styrer fra 1.12.1946 (med plikt som postfullmektig II), og postmester fra 1.10.1951.
Postfullm.II Olav Egil Abrahamsen 1.10.1953 (f. 1917).
Postfullm.I Bjørn Sigfred Voktor 1.2.1961 (f. 1925).
Postfullm.I Stein Forsjord 1.8.1971 (f. 1943).
Postkass.IV Odd Bakke kst. 1.4.1975 (f. 1924).
Postkass. Terje Åsmund midlertidig vikar fra medio 1983 (f. 1946).
Postkass. Rigmor Johanne Tunstad Pedersen 1.4.1985 (f. 1952).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1856 1867 1870 1872 1880 1889 1890 1896
Spd. 30 40 60 70
Kr 480 600 800 1200

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen. I 1920 var lønnen fortsatt årlig kr 1.800,-.

---------