NK 145 – RØSVIK I SALTEN

Vinnende bud: kr 13

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-127

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØSVIK I SALTEN (Ref#: 10360 , Kilde: KulturNav)

RØSVIK I SALTEN - se SØRFOLDEN

---------

SØRFOLDEN (Ref#: 12639 , Kilde: KulturNav)

SØRFOLDEN poståpneri, på handelsstedet Røsvig, i Rørstad sogn til Folden prestegjeld, Salten fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.4.1867, med virksomhet fra 1.7.1867. Sirk. 13, 22.6.1867.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bodø posteksp. Sirk. 14, 16.6.1880.

Fra 1.1.1899 ble navnet endret til RØSVIK I SALTEN. Sirk. 48, 24.12.1898.

Poståpneriet ble fra 1.4.1959 lagt under Fauske postkontor. (Protokoll/ Noteringssentral).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.2.1985 endret til bare RØSVIK. Sirk. 42, 5.12.1984.

Postkontoret 8220 RØSVIK ble nedlagt fra 1.11.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 10.10.1996.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika tilsendt først i 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8220)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Henrik Magnus Normann 1.7.1867 (f. 1829).
Ds.eksp. Søren Normann 5.8.1902 (f. 1869).
Ds.eksp. Johanne Regine Normann 16.1.1939 (f. 1911).
Vikarer fra 1.1.1978.
Posteksp. Hall Martin Johansen 1.9.1979 (f. 1949).
Alfhild Odny Nilsen 1.6.1981 (f. 1948).

Årlig poståpnerlønn var i 1867 12 Spd., i 1888 kr. 120,-, i 1900 kr 240,-, i 1906 kr. 350,- og fra 1914 kr. 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------