NK 145 – RISØR

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #189-125

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RISØR (Ref#: 10013 , Kilde: KulturNav)

RISØR - se ØSTER-RIISØER

---------

ØSTER-RIISØER (Ref#: 14752 , Kilde: KulturNav)

ØSTER-RIISØER ble ifølge posthistorien opprettet som postkontor i 1710 eller 1711. Postkontoret lå ikke i hovedpostruten, og det berettes at posten til stedet ble levert og utvekslet i Søndeled som var tollerens gård i Øster-Riisøer. Den som ordnet med posten i Søndeled, er i historien benevnt "poståpner" og ble betalt av Staten.

Søndeled var trolig likevel bare et postutvekslingssted og er ikke nevnt i våre første offisielle kilder.

Postutvekslingen ble senere flyttet til gården Askeland (Akeland), som heller ikke var offentlig poståpneri på den tiden.

Askeland (Akeland) sees først nevnt i "Forklaring til Potoppidans kart" 1785 som poståpneri for Øster-Risøer.

Navnet Øster-Riisøer er fra poststedsfortegnelsen 1855 endret til bare RIISØER og fra 1880 endret til RISØR.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboks nr 1--120 tildelt postnr 4951 RISØR, postboksnr 121--230 fikk postnr 4952 RISØR, mens postboksnr 231--358 fikk postnr 4953 RISØR.

"I Norske Filatelistika" er anført at postkontoret fikk datostempel i 1849 av 1-rings type med antikva bokstaver.

(4950)
Postmestere/postsjefer:
Fhv. Christopher Winther fra 1710 til 1722 (f. ca 1660).
Tollskriver Fredrik Wicher fra 1722 til 1754 (f. ca 1692, død 1754).
Peder Wicher 1754--1758.
Ellef Hansen 1758--1760 (f. ca 1711, døde 1760).
Peter Dreyer 1760--1769.
Kjøpm. Andreas Severin Hansen 22.12.1769 til 1778, med Anders Ellefsen som midlertidig i 1773.
Branninspektør Hans Severin Borthig 10.9.1878 til 17.2.1797 (f. 1734).
Kjøpm. Johan Ditlev Borthig 17.2.1797 til ultimo 1805 (f. 1873).
Volontør i Generalpostamtet i København, Johan (Jens) Reimert Wleygel fra 20.12.1805, tiltrådt 1806, til 27.10.1858 (f. 1782).
Tollbetj. Larsen midlertidig kst. i 1858.
Borgerskolestyrer og posteksp. Bernhard Markus Elias Nissen 14.7.1859 til 1.7.1877 (f. 1812).
Posteksp. A. Olsen midlertidig kst. fra 1.7.1877.
Førstelærer Wilhelm Jens Gram Saxild 26.9.1877, tiltrådt 1.1.1878 (f. 1825, død 23.9.1884).
Posteksp. Anders Jørgensen midlertidig kst. 23.9.1884 (f. 1858).
Kst. postmester Eduard Christiansen 22.12.1884 (f. 1840).
Underbestyrer (posteksp.) Hans Arnesen 10.2.1892 (f. 1844).
Postmester Jørgen Assersøn Hiorth 1.10.1912 (f. 1866).
Posteksp.III Harald Bjørseth kst. under ledighet fra 10.12.1918 (f. 1887).
Postfullm.II Jens Martin Jørgensen 1.3.1919, tiltrådt 1.6.1919 (f. 1866), med Harald Bjørseth (f. 1887) som midlertidig styrer.
Postfullm.II Christian Oluf Hanssen 1.9.1925, tiltrådt 1.1.1926 (f. 1875), med Harald Bjørseth (f. 1887) som midlertidig styrer.
Posteksp. Harald Bjørseth midlertidig kst. under ledighet fra 15.3.1942 (f. 1887).
Posteksp. Rolf Marius Quidding 1.9.1942, tiltrådt 1.11.1942.
Postmester Johan Hartvig Gustavsen 1.5.1946 (f. 1883).
Postfullm. Harald Bjørseth midlertidig kst. under ledighet fra 1.5.1949, fast 1.7.1949 (f. 1887).
Postfullm.I Sverre Ausland 1.1.1958 til 1.1.1970 (f. 1899).
Vikarer fra 1.1.1970.
Førstesekr. Nils Norten Berlid 1.5.1971 (f. 1927).
Postkass. (vikar) Eva Haaberg fra 1.5.1993.
Reidunn Kaddeberg 1.1.1996.
Postmester Petter Wilhelmsen 1.7.1998.

De første kjente årlige postmesterlønninger var fra 1719 24 Rdl. inkl. lokaler og kontorutgifter. I 1750 var lønnen 80 Rdl. og i 1765 110 Rdl.

I 1859 var postmesterlønnen 450 Spd., i 1866 500 Spd., og i 1877 kr 4.460,-. I 1897 var lønnen kr 2.500,- + 1 A, i 1902 kr 2.500,- + 2 A, og fra 1917 kr 4.000,-.

---------

RISÖR (Ref#: 15908 , Kilde: KulturNav)

RISÖR - Se ØSTER-RIISØER

---------