NK 145 – RÅNA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1961

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1961
Frimerkeauksjon #174-15

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RÅNA (Ref#: 10398 , Kilde: KulturNav)

RÅNA poståpneri - se RAANA poståpneri

---------

RAANA (Ref#: 9711 , Kilde: KulturNav)

RAANA poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Evenes herred, Nordland amt, under Narvik postkontor, ble underholdt fra 1.7.1917 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 26, 22.6.1917.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet RÅNA.

Poståpneriet RÅNA ble lagt ned fra 1.4.1961. Sirk. 10, 27.3.1961. Ny postadresse: 8540 BALLANGEN. Kilde: Nedlagte poststede og poststeder som har endret navn i itden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Handelsm. Hans Rasmussen 1.7.1917 (f. 1878).
Telefonbest. Astrid Rasmussen (Hanssen) 1.4.1934 (f. 1908).

Poståpnerlønn i 1917 var årlig kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------

RAANA (Ref#: 9712 , Kilde: KulturNav)

RAANA brevhus, i Ballangen, Evenes herred, Nordland amt, under Narvik postkontor, ble opprettet den 1.7.1909.

Brevhuset RAANA ble lagt ned fra 1.7.1917 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 583.

Brevhusstyrer:
Hans Rasmussen 1.7.1909 (f. 1878).

---------