NK 145 – NYKSUND

Vinnende bud: kr 18

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #193-94

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NYKSUND (Ref#: 9022 , Kilde: KulturNav)

NYKSUND poståpneri, i Øxnæs herred, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Svolvær posteksp., ble bestemt å underholdes under Lofotfisket fra 1886, i tiden 1.1.-- 15.4., med ukentlig bipostrute til/fra Langenæs poståpneri. Sirk. 2, 16.1.1886. Sirk. 27. 7.12.1886.

Fra 1888 ble det bestemt at poståpneriet også skulle være i virksomhet i den tid av året da det er mulig å sende post til/fra stedet med dampskip. Sirk. 3, 30.1.1888.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Sortland postkontor. Sirk. 21, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973..

Underpostkontoret 8439 NYKSUND, under Sortland postkontor, ble lagt ned fra 1.9.1974. Ny postadresse: 8430 MYRE. Sirk. 30, 9.9.1974.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(8439)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Kristen Konrad Albert Falch 1.1.1886.
Ds.eksp. N. C. Christiansen 1.1.1888.
Enke Jensine E. Christiansen midlertidig fra 19.12.1891, fast 19.4.1892.
Handelsm. S. Skog 1.1.1909 (f. 1861).
Ds.eksp. og handelsm. Leif With 1.1.1932 (f. 1891, død 9.10.1959).
Vikarer fra 9.10.1959.
Jens Sigvald With kst. 1.3.1960 (f. 1928).
Arnulf Wallann kst. 16.8.1964 (f. 1915).
Bodil Kristoffersen kst. 1.6.1968 (f. 1944).

Årlig poståpnerlønn var i 1886 kr 50,-, i 1888 kr 150,-, i 1890 kr 200,-, i 1894 kr 240,-, i 1909 kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NYKSUND (Ref#: 9023 , Kilde: KulturNav)

NYKSUND, midlertidig brevhus, under Sortland postkontor, var i virksomhet på Nyksund fra 1.5.1997, med datostempling ved Myre postkontor. (Motivdato-stempel.) Sirk. 7, 14.3.1997.

---------