NK 145 – MYSEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-154

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MYSEN (Ref#: 8114 , Kilde: KulturNav)

MYSEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidsberg herred, Rakkestad fogderi, under Sarpsborg postkontor, ble underholdt fra Smaalensjernbanens (Østre linjes) åpning den 24.11.1882. Sirk. 19, 17.11.1882.
Sydbanens posteksp. ble da utvidet til også å omfatte denne banen.

Ved Kgl.res. av den 23.1.1888 og 11.6.1888 ble det opprettet en kjørende ukentlig post mellom Ørje og Mysens poståpnerier, om Rødenæs poståpneri, istedenfor den tidligere ukentlige gående bipost mellom Rødenæs og Mysen. Sirk. 16, 25.6.1888.

Mellom Mysen og Ørje ble det åpnet en bilende post- og passasjerrute i 1909.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 gitt status av POSTKONTOR. Sirk. 47, 26.9.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1973 ble postkontoret gitt betegnelsen postkontor B, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor A, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra opprettelsen nyttet poståpneriet datostempel av 2-rings vanlig type.

(1850)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Stasj.mester Laurits Sørensen 24.11.1882.
Telegrafist Gulbrandsen kst. i 1891.
Stasj.mester A. N. Larsen 26.10.1891.
Stasj.mester C. J. Sørlie 8.8.1896.
Aagot Sandberg 1.7.1913 (f. 1888).
Posteksp. Nils Bjørn Nilssen 1.10.1918 (f. 1874). Under sykdom i tiden 26.6.-- 15.7.1926 styrt av sekr. Birger Thorud (f. 1883). N. B. Nilssen døde 22.2.1932.
Posteksp. Olav Osnes under ledighet fra 24.2.1932 (f. 1890).
Postmester Samuel Raff 1.7.1932. Tiltrådt 1.9.1932 (f. 1876), med posteksp. Torkild Aschehoug som midlertidig styrer (f. 1891) fra 1.7.1932. Raff døde 13.7.1944.
Posteksp. Thorleif Lie under ledighet fra 13.7. 1944 (f. 1908).
Postfullm.II Johannes Kristian Martin Eckhoff Wiik 1.9.1946. Tiltrådt 1.5.1947 (f. 1896) med posteksp. Thorleif Lie som midlertidig styrer fra 1.9.1946.
Postkass.III Thorbjørn Jacobsen 1.2.1957 (f. 1901).
Avd.sjef I Odd Gundhus 1.9.1966 (f. 1907).
Postmester Jens Rode Aaby 1.3.1969 (f. 1913).
Driftsleder Karsten Ingar Jahren 1.6.1980 (f. 1925).
Postmester Jan Asbjørn Gjerdrum vikar fra 1.8.1989, fast 1.6.1990 (f. 1942).
Postmester Nils Bakken 1.5.1998.
Postmester Sonja Westgaard 1.1.2001 v/Posthandel Mysen.


FELTPOSTKONTOR NR 31 var i virksomhet ved Sydpartiet, Mysen, i tiden 10.--16.9.1916. Sirk. 46, 2.9.1916.

Feltpostmester:
Carl Gottlieb Aas Olsen 10.9.1916 (f. 1859).

---------