NK 145 – MELSOMVIK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-17

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MELSOMVIK (Ref#: 7781 , Kilde: KulturNav)

MELSOMVIK poståpneri, i Stokke herred, Jarlsberg og Larvik amt, under Tønsberg postkontor, med bipostrute fra Stokke poståpneri, ble opprettet den 1.4.1905. Sirk. 12, 24.3.1905.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3136 MELSOMVIK ble lagt ned fra 1.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 2, 29.1.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk MELSOMVIK nytt postnr 3159.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3136 / 3159)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Gustav M. Gundersen 1.4.1905.
Johannes Baltzersen i kort tid fra oktober 1914.
Ingeborg Olsen 15.10.1914 (f.1877).
Ragna Helland 1.8.1919 (f.1883).
Erna Margrethe (Haug) Abrahamsen 1.2.1939 (f.1915).
Ruth Haug midlertidig fra 1.5.1942, fast 15.8.1942 (f.1918).
Frida Jensine Smith (gift Smith Holm) 1.10.1947 (f.1918).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1905 kr 200,-, i 1908 kr 450,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------