NK 145 – LYNGSEIDET

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-200

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LYNGSEIDET (Ref#: 7448 , Kilde: KulturNav)

LYNGSEIDET - se LONGEN PRESTEGAARD

---------

LEONGEN (Ref#: 7340 , Kilde: KulturNav)

LONGEN prestegaard er i "Båtposttidens saga" benevnt poståpneri før 1777. Antagelig var dette et postutvekslingssted og vi kjenner ikke til når dette ble offentlig poståpneri, men trolig skjedde dette først ca. 1784. I våre postale fortegnelser er stedet først nevnt i 1808 i lister over poståpnerier som da skal tildeles nytt segl grunnet kongeskifte. Navnet sees fra 1808 til 1816 å være LONGENSEIDET. Fra portotabellen 1837 til 1847 er navnet skrevet LYNGENSEIDET poståpneri i samme prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier. Fra portotabellen 1848 er navnet endret til LYNGEN og hadde i 1850 beliggenhet på gården Prestejordet nær Lyngenseidet ds. anl. sted, under Tromsø postkontor.
Lyngen poståpneri var i en tid inntil 1.11.1909 utvekslingssted for mellomriksruten Lyngen - Skibotn - Karesuando. Utvekslingsstedet ble da lagt til Skibotn. Sirk. 15, 25.3.1912.

Grunnet evakueringen fra ultimo 1944 var poststedet en tid ute av virksomhet. Virksomheten ble gjenopptatt fra 30.6.1945.
Sirk. 14, 14.6.1945

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 01.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

I følge "Filatelistika" hadde lyngen først 3-rings kassasjonsstempel nr. 190 og fikk 7.2 1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere/styrere/postmestere:
Historien forteller at den første "poståpner" i Longen var regimentskirurg Georg Wasmuth. Sogneprest Elias Schøning Dreyer nevnes fra 1783/4 til 1789. Henning Junghans fra 1789 til 1805. En timeseddel fra 1810 er attestert av Klæboe og en timeseddel fra 1835 av Balchen. Begge var mulige poståpnere i resp. tider. Sogneprest C. Neumann ble kst. i 1850. Kirkesanger Bjerke i 1858. Handelsmann D.C Stensokm (Sic.) sin enke 1.2.1865. Kirkesanger N.D. Xavier, 1867. Handelsmann Anton Gjæver, kst. 1.8.1873. Kirkesanger Hansen,?. Handelsmann Anton Gjæver, kst. ?. Kirkesanger L.O. Larsen, 1.7.1877 (på gården Eidebekken).
Komm. kass. Ole Hagevold 1.10.1886 (f.1842, på gården Parakjord?. Olaf Hagevold, kst. 14.10.1918 (f. 1888). Herredskass. Andor Pedersen 15.9. 1932. Peder Martin Kiil Pedersen 1.8.1937 (f.1883). Han evakuerte til Bremsnes på Nordmøre i 1944 og overtok styret av Borkenes poståpneri i 1945, kom tilbake samme år og sluttet 7.8.1953. Vikarer? Kontorass. II Knut Pedersen Kviteberg 1.2.1954 (f.1923). Oddmund Eikestøl ble kst. 1.8.1955, fast 1.7.1956 (f.1926). Postkass. Kari Sollid 1.4.1979 (f.1928). Postkass. Per Oluf Olsen 1.3.1989 (f.1955).

De første kjente årlige poståpnerlønninger var i 1850: 10 spd., i 1869: 20 spd, i 1877: kr 120, 1895: kr 400, i 1902: kr 550, i 1906: kr 600, i 1911: kr 750, og fra 1917 kr 1000. Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------