NK 145 – HINNA

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HINNA (Ref#: 4572 , Kilde: KulturNav)

HINNA poståpneri, på jernbanestasjonen i Hetland herred, Jæderen og Dalane fogderi, under Stavanger postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 20.12.1890 og 24.1.1891 med virksomhet fra 1.7.1891. Sirk. 16, 25.6.1891.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1979 gitt status av postktr. B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under Hinna i Stavanger tildelt postnr 4018 -- 4021 STAVANGER. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under Hinna tildelt postnr 4088 STAVANGER.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4030)
Poståpnere/styrere/mestere:
Stasj.best. Jens Tiller 1.7.1891.
Stasj.best. Lars Andersen 17.10.1893.
Stasj.eksp. Tobias Høiland 8.11.1898.
Stasj.eksp. Peder Bjørheim 12.10.1902.
Skomaker Ola Anda 17.2.1915 (f.1873). Under sykd. i 6 mnd fra 1.5.1941 med fhv. posteksp. Solveig Balle som vikar.
Solveig Balle midlt. 1.11.1941, fast 1.3.1942 (f.1898).
Gunnar Balle midlt. 1.11.1941, fast 1.3.1942 (f.1892).
Poståpner Martin Ingulf Akselsen 1.10.1962 (f.1915).
Postkass. IV, Kjell-Gunnar Vagstad 16.7.1973 (f.1950).
Poststyrer Rolf Kjell Bekkevik 1.9.1977 (f.1946).
Poststyrer Øivind Berg 1.9.1980 (f.1949).
Førstepostkass. Bjørg Karin Våge Ullenes 1.6.1982 (f.1953).
Vaktleder Borghild Vadla vikar 15.11.1982.
Poststyrer Otto Pallesen vikar 1.11.1987, fast 1.7.1991 (f.1949).

Årlig poståpnerlønn:

1891 1906 1910 1914 1917
Kr 120 150 300 400 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------