NK 145 – HASVÅG I FLATANGER

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-12

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HASVÅG I FLATANGER (Ref#: 4092 , Kilde: KulturNav)

HASVÅG I FLATANGER - se URHOLMEN

---------

URHOLMEN (Ref#: 13575 , Kilde: KulturNav)

URHOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Flatanger herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, var først tenkt opprettet 1.7.1891, men opprettelsen ble utsatt til 1.10.1895. Sirk. 27, 21.9.1895.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til URDHOLMEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.3.1928 endret til HASVÅG I FLATANGER. Sirk. 4, 31.1.1928.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til HASVÅG. Sirk. 33, 2.9.1975.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7846 HASVÅG ble lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HASVÅG nytt postnr 7746.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble nyttet fra opprettelsen.

(7846 / 7746)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Odin Aune 1.10.1895 (f. 1848).
Inge Aune 1.8.1921.
Hartvig Olausen 16.8.1925 (f. 1890). (Flyttet da til hans hus.)
Kjellaug Jacobsen kst. 1.12.1960 (f. 1940).
Stillingen ble antakelig i 1976 kombinert styrer/landpostbud.
Fra 1.4.1976 er notert Kjellaug Penna (f. 1940).

Poståpneren var antakelig ulønnet av Pv. til 1899, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- og fra 1913 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------